Priemyselné kompostovanie

Kompost je energia vrátená do pôdy. 

Kompostovanie použitých fólií – na základe platnej normy STN 465735 Priemyselné komposty

• Energia v pôde je opäť využitá pre rast rastlín

• Rastliny majú optimálne podmienky pre produkciu kyslíku

• Zvýšenie obsahu organickej hmoty v pôde

• Zvyšuje schopnosť viazať v pôde emisie uhlíku

• Kompost zlepšuje spracovateľnosť pôdy

• Zvyšuje absorpčné schopnosti ľahších pôd

• Nakypruje utužené a ťažké pôdy

• Môže redukovať choroby rastlín a pôsobenie škodcov

• Znižuje kyslosť pôd a stabilizuje hodnotu pH

• Znižuje vodnú eróziu na kopcoch

• Znižuje spotrebu vody/zabraňuje vysychaniu pôdy

• Dlhodobo zabezpečuje rastliny dôležitými živinami

• Zvyšuje rast osív a sadby

• Regeneruje narušené pôdy a podporuje život v nej